Wpisane przez: Administrator strony
Kategoria:
- Żywy Różaniec
2021-04-11 18:38:48
Żywy Różaniec – czyli popularnie nazwane „kółko różańcowe” jest to najstarsza i najliczniejsza grupa modlitewna znana na całym świecie (obecnie do ŻR należy kilkadziesiąt milionów członków). Każda osoba,  która należy do danej Róży zobowiązała się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki różańca w intencjach misyjnych, parafialnych przeznaczonych na dany miesiąc. Członkowie Róż różańcowych połączeni tak jak paciorki w różańcu, tworzą zjednoczoną na modlitwie wspólnotę ludzi dążących do wspólnego celu, dzięki skupieniu wokół Maryi i modlitwie różańcowej zbliżają się do Boga. Przynależność do ŻR daje poczucie wspólnoty, ja nie sam wołam do Boga, ale czynimy to razem także wtedy, gdy modlimy się osobno w swoich domach. Daje możliwość aktywnego włączenia się w życie Kościoła, przyczynia się do rozwoju życia duchowego poprzez stałą formację w comiesięcznych spotkaniach. Sprawia, że otrzymujemy duchowe i modlitewne wsparcie w chwilach radosnych i smutnych, na czas choroby i śmierci. Zacieśnia więzy przyjaźni i wyzwala poczucie troski i odpowiedzialności za współczłonków.
Moderatorem diecezjalnym jest Ks. Grzegorz Koc
Zelatorem dekanalnym pani Maria Facon
Zelatorem parafialnym pani Beata Gajownik.
Zelatorzy Kółek:
 1. Anna Szewczak – Patok Stary KR
 2. Lidia Ochnik – Krzywda
 3. Danuta Ducka – Krzywda
 4. Beata Gajownik – Krzywda
 5. Jolanta Kuś – Radoryż Smolany
 6. Barbara Skwarek – Drożdżak
 7. Barbara Filipek – Drożdżak
 8. Jadwiga Strzyżewska - Radoryż Kościelny
W naszej parafii istniej 8 KR czyli jest 160 członków. W diecezji siedleckiej około 50 tyś członków.
Zachęcamy wszystkich parafian do zakładania KR aby pokryły one całą nasza parafię tak jak „mlecz pokrywa łąki w maju”.

Intencje modlitewne Żywego Różańca na rok 2024

Stałe intencje modlitwy:

 • - wzrost w wierze, nadziei i miłości

  - rozwój wspólnot Żywego Różańca

  - błogosławieństwo dla misyjnego dzieła Kościoła

  - pokój na świecie i zgodę w rodzinach

   

Duchowa adopcja misjonarzy w dekanacie adamowskim – ks. Jacek Jagodziński – Tuapse w Rosji,

s. Krystyna Soszyńska, salezjanka – Madagaskar

 

STYCZEŃ:

Papieska - O dar różnorodności w Kościele. Módlmy się, aby Duch Święty pomagał rozpoznawać dar różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkrywać bogactwo różnych obrządków w łonie Kościoła katolickiego.

Diecezjalna - o zakończenie wojen i trwały pokój na całym świecie oraz o nawrócenie dla agresorów (w nawiązaniu do 1 stycznia – jako Światowego Dnia Pokoju).

Parafialna – o dary Ducha Św. Dla kapłanów i rodzin proszących o błogosławieństwo kolędowe.

LUTY:

Papieska – Za chorych terminalnie. Módlmy się, aby chorzy w terminalnej fazie swojego życia oraz ich rodziny otrzymywali zawsze niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno pod względem medycznym, jak i ludzkim.

Diecezjalna - za chorych na duszy i ciele, by doznali uzdrowienia od Boga i troski od ludzi (w nawiązaniu do dnia chorego).

Parafialna – za chorych i cierpiących, aby swoje krzyże łączyli z ofiarą Jezusa Chrystusa.

MARZEC:

Papieska - Za współczesnych męczenników. Módlmy się, aby osoby, które w różnych częściach świata ryzykują życie dla Ewangelii, zarażały Kościół swoją odwagą i swoim misyjnym zapałem.

Diecezjalna – za uwikłanych w nałogi, by doświadczyli uwolnienia, zrozumienia i odpowiedniej pomocy.

Parafialna – za poczęte dzieci, aby mogły bezpiecznie rozwijać się pod troskliwą opieką rodziców.

KWIECIEŃ:

Papieska - O docenianie roli kobiet. Módlmy się, aby godność kobiet i ich bogactwo były uznawane w każdej kulturze i aby ustała dyskryminacja, jakiej doświadczają one w różnych częściach świata.

Diecezjalna– o nawrócenie i opamiętanie dla nieprzyjaciół Kościoła, dla tych którzy odeszli od wiary i uwikłali się w zgubne ideologie.

Parafialna – o dar nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.

MAJ:

Papieska - Za formację zakonnic, zakonników i seminarzystów. Módlmy się, aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści dojrzewali na swojej drodze powołania dzięki formacji ludzkiej, duszpasterskiej, duchowej i wspólnotowej, która doprowadzi ich do bycia wiarygodnymi świadkami Ewangelii.

Diecezjalna– o świętość, mądrość, wierność powołaniu i dary Ducha Świętego dla biskupów, kapłanów i osób konsekrowanych.

Parafialna – za stowarzyszenia i grupy modlitewne, aby każdego dnia odkrywały potrzebę ewangelizacji.

CZERWIEC:

Papieska - Za ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju. Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.

Diecezjalna– o nowe święte powołania do kapłaństwa, życia konsekrowanego i posługi misyjnej w naszej diecezji.

Parafialna – o dar mądrości dla dzieci i młodzieży, aby byli blisko Boga przez korzystanie z sakramentów.

LIPIEC:

Papieska - Za duszpasterstwo chorych. Módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych dawał osobom, które go przyjmują, i ich bliskim moc Pana i aby coraz bardziej stawał się dla wszystkich widzialnym znakiem współczucia i nadziei.

Diecezjalna – za ludzi w podeszłym wieku, by zawsze cieszyli się należnym szacunkiem i troską najbliższych.

Parafialna – o błogosławieństwo dla pracujących na roli i dar chleba dla wszystkich ludzi.

SIERPIEŃ:

Papieska - Za przywódców politycznych. Módlmy się, aby przywódcy polityczni służyli swojemu narodowi, pracując na rzecz integralnego rozwoju człowieka i dobra wspólnego, troszcząc się o tych, którzy stracili pracę, i dając pierwszeństwo najuboższym.

Diecezjalna– o pomyślny rozwój duchowy i materialny dla naszej Ojczyzny, o pokój i zjednoczenie dla wszystkich Polaków.

Parafialna – o trzeźwość w rodzinach i uwolnienie od uzależnień.

WRZESIEŃ:

Papieska - Za cierpiącą ziemię. Módlmy się, aby każdy z nas słuchał sercem wołania ziemi oraz ofiar katastrof ekologicznych i zmian klimatycznych i angażował się osobiście w ochronę świata, który zamieszkujemy.

Diecezjalna– za dzieci i młodzież, by wzrastały w klimacie miłości i wiary w Boga, o ochronę przed wszelkim złem i zgorszeniem.

Parafialna – o błogosławieństwo dla robotników odnawiających dzwonnicę i parkan oraz wszystkich dobrodziejów.

PAŹDZIERNIK:

Papieska - Za wspólną misję. Módlmy się, aby Kościół nadal wspierał na wszelkie sposoby synodalny styl życia, w znaku współodpowiedzialności, promując uczestnictwo, komunię i wspólną misję kapłanów, zakonników i świeckich.

Diecezjalna– za członków, zelatorów i moderatorów Żywego Różańca, aby byli prawdziwymi apostołami modlitwy różańcowej owocnie wypraszali potrzebne łaski Kościołowi.

Parafialna – o gorliwe wypełnienie zobowiązań statutowych przez członków Kółek Różańcowych i Grup Modlitewnych.

LISTOPAD:

Papieska - Za osoby, które straciły dziecko. Módlmy się, aby wszyscy rodzice, którzy opłakują śmierć syna lub córki, znaleźli wsparcie we wspólnocie i uzyskali od Ducha Pocieszyciela pokój serca.

Diecezjalna – o Miłosierdzie Boże dla naszych zmarłych, a szczególnie tych którzy należeli do Żywego Różańca i dusz w czyśćcu cierpiących.

Parafialna – za zmarłych członków Kółek Różańcowych i Grup Modlitewnych.

GRUDZIEŃ:

Papieska - Za pielgrzymów nadziei. Módlmy się, aby ten Jubileusz umocnił nas w wierze, pomagając nam rozpoznać zmartwychwstałego Chrystusa w naszym życiu, i przemienił nas w pielgrzymów chrześcijańskiej nadziei.

Diecezjalna– za małżeństwa i rodziny, by były trwałe, silne Bogiem i miłością oraz otwarte na nowe życie.

Parafialna – o duchowe owoce rekolekcji adwentowych.

Podziel się:
sledzik
Facebook
08:00Za † Henryka Kłusek (23gr)
10:00Dzięk - błag. w 2r. ślubu Państwa Bartłomieja i Kamili Kopik
12:00Za † Jana i Wandę Kowalskich r. Kowalskich i Kopczyńskich
(chrzest: Stanisław Beczek)
16:00Za † Jana i Barbarę Król
Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia działania
wszystkich zawartych tu usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub
dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.ok
Wiadomości
Kontakt
Szukaj
Odwiedziło nas:
000000